Home | Poetry Home


Да чује она, да чује море, на две планете

Златна греда || next page >>

next page >>©2013 Vladimir J. Konečni | contact