Home | Poetry Home


Боже, дај светла да очи виде очи

Art 032 || next page >>

next page >>©2015 Vladimir J. Konečni | contact