Home | Poetry Home


Савест помирених са судбином

Art 032 || next page >>

next page >>©2015 Vladimir J. Konečni | contact