Home


 
Аутобиографија—књижевни и ликовни експерименти 1986-2011. (Autobiografija—Literary and Visual Experiments 1986-2011, published by Licej, Belgrade, Serbia, 2011)
 
Видим—педесет одабраних песaма (Seeing—Fifty Selected Poems, published by Prometej, Novi Sad, Serbia, 2013)
 
Атиф—одабране и нове приповетке (Atif—Selected and New Stories, published by Prometej, Novi Sad, Serbia, 2014)
 
Не знам—песме 2013-2015. (I Don't Know—Poems 2013-2015, published by Prometej, Novi Sad, Serbia, 2016)
 
Селфи на мосту—проза 2015-2017. (Selfie on the Bridge—Prose 2015-2017, published by Prometej, Novi Sad, Serbia, 2018)